Een beetje roddelen doen we allemaal wel eens op zijn tijd. Toch? Het kan best wel amusant zijn. Of? Rinus Feddes heeft onderzoek gedaan naar roddelen op het werk en stelt dat positieve roddel gezond zou zijn voor de bedrijfscultuur. Laat ik het daar nou eens hartgrondig mee oneens zijn.

Waarom? Terug naar de basics.

Het doel van communicatie is gedeeld begrip

Roddel maakt deel uit van de (interne) communicatie. Wat is het doel van de interne communicatie in bedrijven? Het vinden van een basis voor gedeeld begrip. We hoeven het natuurlijk niet altijd met elkaar eens te zijn, maar we moeten elkaar wel kunnen begrijpen. Weten wat het gezamenlijk doel is, wat onze standpunten zijn, waarom we dingen doen zoals we ze doen, et cetera. Als we geen basis hebben voor gedeeld begrip dan is samenwerken onmogelijk.

Wat is roddel

De dynamiek van roddel

Volgens de Dikke van Dale is roddel het opzettelijk slechte dingen van iemand vertellen. Daar lijkt me niks positiefs aan.  Roddel  hoort bij de interne communicatie maar heeft als zodanig een complete eigen dynamiek.

  • Roddel verdeelt de wereld in wij en zij
  • Het nietsvermoedende onderwerp van gesprek weet van niets en kan zich daardoor niet weren.
  • Roddel polariseert: je bent voor of je bent tegen. Je doet eraan mee of niet. En als je er niet aan mee doet, dan is de kans groot dat ook jij onderwerp wordt van de roddel. Je kunt er dus bijna niet omheen.
  • Gevolg? Groepsdynamiek, marginalisering en uitsluiting.

Is dat nou samenwerken? Nee. Sterker nog: het ondermijnt de samenwerking.

Wanneer je mensen uitsluit binnen hetzelfde bedrijf kun je niet meer samenwerken. In een gezonde bedrijfscultuur roddel je niet, maar geef je elkaar feedback.

Waar rook is, is vuur?

Hoe ga je nou met roddel om? Het ergste dat je kunt doen is jezelf wijsmaken dat waar rook is ook wel vuur zal zijn en het slachtoffer met de roddel confronteren. In het geval van roddel gaat dat meestal niet op. En het levert ook niets op. Waarom? Het slachtoffer weet van niets. Een slachtoffer van roddel confronteren met dingen die over hem/haar verteld worden, maakt alleen maar onzeker. Het schept wantrouwen. En dat komt de samenwerking al helemaal niet ten goede. Eind van het liedje is een selffulfilling prophecy: het slachtoffer moet vertrekken, terwijl het roddelcircuit blijft bestaan. Het circuit zoekt gewoon weer een nieuw slachtoffer.

Roddel meteen uitdoven bij de bron

De ENIGE manier om goed met roddel om te gaan is het meteen uitdoven bij de bron. Als er niemand luistert naar de roddel en als er niemand meer meedoet, dan krijgt het geen voeten aan de grond. En ja, degene die naar de roddel luistert biedt net zo veel voedingsbodem aan de dynamiek als degene die de roddel verspreidt.

De oorzaak van roddel ligt heel vaak bij de persoon of personen die de roddel verspreiden. Deze voelen zich – om welke reden dan ook – bedreigd. Meestal gaat die bedreiging niet van het slachtoffer uit. Het is maar een buikgevoel dat in de roddelaars zelf zit. Het is dan ook belangrijk om deze mensen niet alleen aan te spreken op de roddels die zij verspreiden, maar ook om samen na te gaan waarom zij dat doen. Alleen door samen het gevoel van bedreiging weg te nemen, kun je roddel ontkrachten en stoppen. Laat die aap dus daar waar hij thuishoort.

Roddel voorkomen

Ik zei het al hierboven: in een gezonde bedrijfscultuur geef je elkaar feedback. En wel op de juiste manier. Dat doe je NIET door:

  • te zeggen dat je iets van iemand anders gehoord hebt (of al van velen gehoord hebt).
  • iemand aan te vallen of te beschuldigen
  • erom heen te lullen zodat de ander niet begrijpt waarover je het hebt
  • iemand zo te manipuleren dat hij/zij zichzelf klemzet

Hoe dan wel? Door met elkaar in gesprek te gaan. Misschien is nog het gemakkelijkst door iemand gewoon te vragen: waarom doe je dat? Ik begrijp dat niet? En dan SAMEN naar een oplossing zoeken die beide partijen begrijpen.


Nicole Mommertz is communicatieadviseur Marketingcommunicatie, Klantcommunicatie & Social Media

 

Lees ook:

1. Je houdt jezelf voor de gek!

2. U of je? Sta je naast je klant of schep je een onoverbrugbare afstand?

3. Zo maak je ambassadeurs van je afgewezen sollicitanten
Web Analytics Made Easy - StatCounter